AMAÇ ve KAPSAM        

         

                   

       

URSI; Elektromanyetik, Elektronik, Sinyal İşleme, Haberleşme gibi alanlardaki çalışmaları teşvik ve koordine eden uluslararası bir Üst Bilimsel kuruluş olup, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından temsil edilmektedir.

 

URSI-Türkiye'2010 Bilimsel Kongresi 25-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC'de düzenlenecektir.

 

Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde, sanayi ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen çalışmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konularda mevcut araştırma potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmasını ve bilgi aktarımını sağlayacak, ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin hazırlayacaktır.